Przetargi

Opracowanie „Koncepcji promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” /do 16 kwietnia 2015 r./

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

AL. 1 MAJA 14

11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

na  

   opracowanie „Koncepcji promocji gospodarczej obszaru

Wielkich Jezior Mazurskich” w ramach projektu

Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie

Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”

  1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, która zlokalizowana jest na terenie 12 gmin Krainy Wielkich Jezior Mazurskich tj. (Gmina Miejska Giżycko, Gmina Giżycko (gmina wiejska), Gmina Mrągowo ( gmina wiejska), Gmina Miasto Mrągowo ( gmina miejska), Gmina Pisz ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina Ruciane – Nida ( gmina miejsko – wiejska), Gmina Mikołajki ( gmina miejsko – wiejska), Gmina Ryn ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina Węgorzewo ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina Orzysz (gmina miejsko – wiejska), Gmina Miłki (gmina wiejska), Gmina Pozezdrze ( gmina wiejska ).

 

Jest to jedno z działań realizowanych w ramach  projektu Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

  1. Termin składania ofert do dnia 16-04-2015 r. o godz. 12.00.
  2. Termin otwarcia ofert 16-04-2015 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.
  3. Ostateczny termin wykonania zamówienia – 20 maja 2015 r.
  4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): co najmniej 1 usługi o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto polegającej na opracowaniu dokumentu o charakterze studialnym, koncepcyjnym lub programowym z zakresu promocji gospodarczej .

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia

 

  1. Dokumentację Przetargową można odebrać w Biurze Projektów, pok. 122, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 877324155 lub (152), lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.
  2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  Urząd Miejski  w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko tel. + 48 87 73 24 155/152, fax. + 48 87 428 5241 z oznaczeniem nazwą zamówienia.
  3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o postępowaniu: Magdalena Fuk tel. 877324120, Małgorzata Kulas– Szyrmer e-mail: przetargi@gizycko.pl

 

Zatwierdzam:

Arkadiusz Połojański

                                                                                                          Sekretarz Miasta Giżycka

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Fuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 2213
23 kwietnia 2015 15:05 (Magdalena Fuk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2015 15:04 (Magdalena Fuk) - Usunięcie załącznika [wynik_postepowania.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2015 08:43 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [wynik_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)