Przetargi

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę lokalu użytkowego - kaponiera w Twierdzy Boyen

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego – kaponiera przy bramie Giżyckiej wraz z ogródkiem i WC z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii, turystyki i pokrewnych.


Czas trwania dzierżawy – wstępnie - 1 rok z możliwością przedłużenia.

Stawka wyjściowa czynszu wynosi 990 zł netto za miesiąc.


Ponadto Dzierżawca będzie zobowiązany do:

- uiszczania opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej i wody wg wskazań liczników na podstawie faktur wystawionych przez Giżyckie Centrum Kultury

- do ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych

- zawarcia następujących umów:

a) na wywóz nieczystości

b) innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lokalu

- do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Giżyckim Centrum do 9 maja 2014r.do godz. 13.00 z opisem „Konkurs ofert na dzierżawę kaponiery w Twierdzy Boyen”.  Giżycko ul. Konarskiego 8

O wybraniu oferty zadecyduje zaproponowanie najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej niż ustalona stawka wyjściowa. 

W przypadku, gdy zaproponowane kwoty będą jednakowe, o wyborze ofert zdecyduje proponowany rodzaj działalności.

Otwarcie ofert nastąpi 9 maja 2014r o godz. 13.15 w Giżyckim Centrum Kultury.

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Waśniewski, tel. 87–428-83 -93 

Wiadomość powiązana z

Instytucje kultury

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.04.2014
Dokument wytworzony przez: Giżyckie Centrum Kultury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Jórzak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2014 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Jórzak
Ilość wyświetleń: 1370
24 kwietnia 2014 09:52 (Mariola Jórzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2014 09:52 (Mariola Jórzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2014 09:51 (Mariola Jórzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)