Przetargi

Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek /do 15 maja 2012/

         

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

 

   OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

 

 Dostawa prostokątnych drewnianych skrzynek"

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewnianych prostopadłościennych skrzynek wykonanych z drewna przeznaczonych na umieszczenie w nich ludzkich kości pochodzących z wyprzedzających badań archeologicznych.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

I. WARIANT I

1.1. Drewniane skrzynki zawierające 6 komór, oddzielone przegrodami stałymi.

Minimalne wymiary w świetle ścianek komór:

szerokość min: 250mm

długość min: 700 mm

wysokość: min 200 mm

1.2.   Pożądany wygląd i kształt określa Załącznik nr 3 (rysunek poglądowy)

1.3.   Orientacyjna ilość drewnianych skrzynek 43 szt.

1.4.   Orientacyjna ilość przegródek 120 szt.

1.5.   Skrzynki winne być wykonane z desek o gr. min. 15 mm czterostronnie struganych i szlifowanych. Dopuszczalne jest wykonanie wieka i podstawy ze sklejki wodoodpornej grubości min. 4 mm, wieko wsuwane.

II.  WARIANT II

1.6. Drewniane skrzynki pojedyncze

Minimalne wymiary w świetle ścianek:

szerokość min: 250mm

długość min: 700 mm

wysokość: min 200 mm

1.7. Pożądany wygląd i kształt określa Załącznik nr 3 (rysunek poglądowy)

1.8. Orientacyjna ilość drewnianych skrzynek 258 szt.

1.9. Orientacyjna ilość przegródek 120 szt.

1.10. Skrzynki winne być wykonane z desek o gr. min. 15 mm czterostronnie struganych i szlifowanych. Dopuszczalne jest wykonanie wieka i podstawy ze sklejki wodoodpornej grubości min. 4 mm, wieko wsuwane.

 III.  WYMAGANIA JAKIE WINNE SPEŁNIAĆ OBA WARIANTY

1.11. Skrzynki muszą być wykonane z drewna suchego.

1.12. Przegródki winne być tak dopasowane do wnętrza aby umożliwiały zmianę pozycji                    i zachowały stabilność.

1.13. Wszystkie powierzchnie skrzynki winny być  malowane minimum jednokrotnie bejcą w kolorze drewna naturalnego.

1.14. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań i widocznych łączników. Wieko szczelnie przylegające do górnej powierzchni ścianek bocznych. Połączenia ścianek bocznych – klejone lub za pomocą łączników do drewna.

1.15. Dostarczony towar nie może ulec wypaczeniu, rozeschnięciu, itp. w czasie przechowywania tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

1.16. Wszystkie skrzynki charakteryzować musi dokładność i estetyka.

1.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia i odbioru skrzynek i przegródek w ilościach mniejszych lub większych niż podano w umowie, wynikających z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1  Termin rozpoczęcia świadczenia dostaw od dnia 11 czerwca 2012 r.

2.2  Termin realizacji dostawy w ilości 40 skrzynek wraz z wymaganą ilością przegródek do dnia 22 czerwca 2012 r.

2.3  Miejscem realizacji dostawy jest teren administracyjny miasta Giżycka.

2.4  Termin dostawy skrzynek w ilości większej niż podano w pkt.1, 5 dni, od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail.

2.5  Miejscem realizacji dostawy jest teren administracyjny miasta Giżycka.

 

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1  Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2012 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

 al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

3.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2012 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 113.

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 113,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 0877324120 oraz 0877324122,

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.05.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2012 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1942
01 czerwca 2012 13:49 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
01 czerwca 2012 13:42 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
01 czerwca 2012 13:33 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu.