Przetargi

Remont nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w Giżycku /do 16 maja 2012/

 


                                                                                                                                               Giżycko,28.05.2012 r.

 

WT.7234.1.8.6.2012.DD

 

Dotyczy: Przetargu na wykonanie zamówienia: „Remont nabrzeża betonowego brodzika dla   dzieci na plaży miejskiej w Giżycku”

 

                   

 

           Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Techniczno Inwestycyjny informuje, że w przetargu pisemnym prowadzonym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego  wpłynęły dwie oferty:  

 

 

 

Oferta nr 1: 

Masz-Bud Kudyk, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 3 

 Oferowana cena brutto: 25 113,19 zł

 

    

 

Oferta nr 2: 

 Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej   Morski, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

Oferowana cena brutto:  21 597,66 zł

 

Po powtórnej analizie swojej oferty, dokonanej na wniosek Zamawiającego, Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej   Morski, ul. Suwalska 21,

 

 11-500 Giżycko z powodu zaniżonej wyceny ( skalkulowane materiały, potrzebne do wykonania zamówienia nie były zgodne z dokumentacją techniczną  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi)  odstąpił od podpisania umowy.

 

 W związku z powyższym wybrano ofertę nr 1:  Masz-Bud Kudyk, 11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 3, z którym została podpisana umowa.

 


 

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY ZGODNIE Z ZAPISAMI KODEKSU CYWILNEGO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

 


„Remont nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w Giżycku”

 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w Giżycku w zakresie:

- remontu schodów betonowych

- renowacji oczepu betonowego

zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacją przetargową.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1  Termin realizacji zamówienia – 3 tygodnie od dnia podpisania umowy
2.2  Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest plaża miejska w Giżycku.

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1 Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2012 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:
Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11– 500 Giżycko
3.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2012 r., o godz. 12.10   w siedzibie   Zamawiającego, pok. 114.

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 114,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 877324120 oraz 877324122

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.05.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Dowejko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1661
01 czerwca 2012 13:21 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
01 czerwca 2012 13:14 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
09 maja 2012 10:44 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.