Komunikaty

Konkurs na prowadzenie warsztatów gitarowych w Pełnej Chacie - do 7 stycznia 2013

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w  zakresie:

 

WARSZTATY  GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE AKUSTYCZNEJ)  dla dzieci i młodzieży.

Zadanie powyższe będzie realizowane w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”  dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

 

 Z prowadzącym warsztaty będzie zawarta umowa zlecenia.  Czas realizacji zlecenia: styczeń – grudzień  2013 (z przerwą feryjną i wakacyjną) , nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy.

 Osoba świadcząca usługę powinna posiadać wykształcenie wyższe muzyczne lub co najmniej

5-letnie  doświadczenie gry w zespole muzycznym, pożądane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, mile widziane wykształcenie pedagogiczne.

 Kryteria wyboru ofert: stawka za godzinę usługi brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT) oraz kwalifikacje oferenta.

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy przesłać pocztą lub  składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 7 stycznia   2013 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – zajęcia gitarowe”. Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków prowadzenia zajęć można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87 429 13 36 .

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 2012-12-24                                                               

 Dyrektor

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 Ewa Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

 Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-14
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2012 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 1348
24 grudnia 2012 09:38 (Ewa Ostrowska) - Dodanie dokumentu.