Mieszkanie Plus - dokumenty

INFORMA CJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY MIESZKAŃ W GIŻYCKU W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

                                                                                                          Giżycko, dnia 27 lutego 2020 r.

 

 

INFORMA CJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY MIESZKAŃ W GIŻYCKU

W RAMACH PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

 

 

 

         Uprzejmie informuję, że 19 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego”. W ramach tego postępowania wpłynęły dwa wnioski, które obecnie są weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów udziału w postępowaniu.

Weryfikacja wniosków rozpoczyna więc procedurę zmierzającą do wyboru partnera prywatnego, który zrealizuje projekt, tj. wybuduje budynki z lokalami mieszkalnymi (100 mieszkań).

 

         W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przebiegu procedury poniżej przedstawiam Państwu zakładany, zaktualizowany harmonogram działań:

 

 

Nazwa zadania

Termin

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

luty 2020 r.

Negocjacje z Partnerami Prywatnymi

marzec 2020 r. 

– lipiec 2020 r.

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaproszenie do składania ofert

lipiec 2020 r.

Składanie ofert

październik 2020 r.

Otwarcie, ocena ofert

październik 2020 r.

Podpisanie umowy o PPP

listopad 2020 r.

Zamknięcie Finansowe

Grudzień 2020 r.

 

Zastrzegam jednocześnie, iż jest to harmonogram, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu w toku postępowania w zależności od przebiegu procesu dialogu konkurencyjnego zmierzającego do wyboru partnera prywatnego.

Jednocześnie ponownie informuję, że po przeprowadzeniu dialogu niezwłocznie skieruję pod obrady Rady Miejskiej w Giżycku projekt uchwały w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych wybudowanych w następstwie tego przedsięwzięcia, który regulowałby procedurę wyłonienia najemców.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-02-27
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2020 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 974
27 lutego 2020 11:55 (Natalia Żadziłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)