Projekty uchwał Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Giżycku 23 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j.) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 23 stycznia 2014r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.