Projekty uchwał Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwały - inicjatywa uchwałodawcza

Uchwały Rady a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz Miasta, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: - kolejny numer, datę i tytuł uchwały, - podstawę...