Projekty uchwał Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekty uchwał na VI sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 20.01.2011

BR.0052/6/11 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 stycznia 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: