Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na VI sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 20.01.2011

BR.0052/6/11

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 stycznia 2011r. godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.  PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 13
 19. Informacja o planach pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2011.
 20. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Komisja Spraw Społecznych          –  17.01.2011r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 18.01.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego              – 19.01.2011r godz. 12.30

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.01.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1459
12 stycznia 2011 13:54 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_20012011.doc] do dokumentu.
12 stycznia 2011 13:53 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.