Plan pracy i sprawozdania

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Gizycku za 2012 rok.

Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2012.

 Komisja Spraw Społecznych w składzie:

Górski Bogdan – przewodniczący

Caban Wojciech

Ciechanowicz Rafał

Popieluch Maria

Żarnoch- Wasilewska Sylwia

pracowała w oparciu o zatwierdzony na rok 2012 plan pracy. W pracy Komisji uczestniczyli także:

Czopińska Małgorzata – Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwaszkiewicz Wojciech- radny

Sekta Jan – radny

 Pierwszym obszarem, którym zajmowała się Komisja były koszty oraz stan zadłużenia lokali komunalnych, socjalnych oraz sytuacja Giżyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ponieważ na dzień analizy tego tematu zadłużenie lokatorów w tych budynkach wynosiło około 1 mln. członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność zintensyfikowania działań w celu egzekucji należności od osób zadłużonych.

W trakcie prac Komisji zwrócono także uwagę na bardzo wysoki czynsz w budynkach GTBS  oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców tych budynków  w zakresie braku remontów

Kolejnym zagadnieniem analizowanym przez Komisję było przygotowanie miasta do sezonu letniego. Naczelnik Wydziału Promocji oraz dyrektor GCK przedstawiły kalendarz imprez  na rok 2012 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydarzenia organizowane z okazji 400 lecia miasta. Radni zaproponowali, aby podjąć działania, żeby imprezy w sezonie letnim organizowane przez różne podmioty nie były organizowane w tych samych terminach. Zwrócili też uwagę / tak jak w roku 2011/  na konieczność szerszej promocji organizowanych imprez i wydarzeń poprzez rozprowadzanie ulotek informacyjnych w miejscach ogólnie dostępnych / np. sklepy, taksówki, hotele, restauracje/

Wspólnie z Komisja Finansów i Gospodarki radni z Komisji Spraw  Społecznych analizowali problem bezrobocia w mieście. Proponowano  stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dając szansę młodym mieszkańcom na prace i pozostanie w mieście.

W maju 2012 roku Komisja przeanalizowała realizację Strategii rozwoju sportu w mieście za lata 2006-2012” zwracając uwagę na konieczność zdefiniowania dyscyplin wiodących w mieście. Członkowie Komisji postulowali także o szerokie konsultacje opracowywanej Strategii na następne lata.

W trakcie posiedzenia Komisji Naczelnik Wydziału Promocji przedstawiła formy współpracy z miastami partnerskimi oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. W tym obszarze radni zaproponowali:

- rozszerzenie współpracy z miastami partnerskimi na polu biznesowym

- włączenie organizacji pozarządowych we współpracę z miastami partnerskimi

- informowanie mieszkańców o formach współpracy z miastami partnerskimi

  Jednym z często poruszanych problemów przez radnych jest sytuacja oświaty w mieście. W trakcie połączonego posiedzenia Komisji przeanalizowano sytuację demograficzną w szkołach oraz jej finansowanie. Wyrażono zaniepokojenie niedostateczną realizacją strategii rozwoju oświaty przyjętą przez Radę obecnej kadencji

 W trakcie całego roku Komisja Spraw Społecznych analizowała przedstawione przez Burmistrza Uchwały wnosząc do nich swoje uwagi i poprawki. W trakcie posiedzeń członkowie Komisji zgłaszali Burmistrzowi problemy, o których informowali ich mieszkańcy.

Protokoły z pracy Komisji Spraw Społecznych znajdują się w biurze Rady Miejskiej i są dostępne dla każdego zainteresowanego.

 

                                                                  Przewodniczący KSS

                                                                     Bogdan Górski

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Spraw Społecznych 2010 - 2014
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1308
08 lutego 2013 09:57 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.