Plan pracy i sprawozdania

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego za 2012 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Rady Miejskiej

W Giżycku za rok 2012.

 

   Komisja Mienia Miejskiego Rady Miasta w Giżycku swoją działalność prowadziła na podstawie planu pracy przyjętym uchwałom Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012 roku.

   Komisja Mienia Miejskiego pracowała w 2012 roku w następującym składzie.

  1. Andrzej Szocik – Przewodniczący
  2. Krzysztof Wójtowicz – Wiceprzewodniczący
  3. Andrzej Jelec – Członek Komisji
  4. Jerzy Kunda – Członek Komisji
  5. Cezary Piórkowski – Członek Komisji
  6. Andrzej Urbaniak – Członek Komisji

    W  2012 roku Komisja odbyła piętnaście posiedzeń :

Osiem posiedzeń w czasie których analizowała projekty uchwał oraz pracowała nad sprawami bieżącymi.

Siedem posiedzeń w czasie których realizowała tematy ujęte w planie pracy, oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców Giżycka i członków Komisji.

Sześć posiedzeń odbyła w połączeniu z pozostałymi Komisjami Rady Miasta.

Realizując plan pracy Komisja zajęła się:

- w  dniu 10 stycznia 2012 roku przygotowaniem sprawozdania i planem pracy na rok 2012.

- w dniu 18 stycznia 2012 roku dostępem komunikacyjnym do posesji przy ul Dąbrowskiego 13 Pana M.S

- zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych w mieście

- w dniu 14 marca zapoznała się ze sprawą budowy elektrowni wiatrowych  przedstawiona przez Pana Marka Jasudowicza.

- w sprawą przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam.

- w dniu 4 kwietnia 2012 na wniosek Komisji Wydział Mienia Miejskiego sporządził i przedstawił materiał dotyczący stanu zieleni miejskiej i drzewostanu w mieście Giżycko.

- w dniu 28 sierpnia posiedzenie Komisji dotyczyło wniosków złożonych przez Państwa E.I.D. dotyczących kupna działki.

- Komisja obradowała nad funkcjonowaniem cmentarzy miejskich w Giżycku.

 - w dniu 13 listopada Komisja zapoznała się z zasadami wprowadzania i działania nowej ustawy o gospodarce odpadami.

- nowy prezes Mazurskiego Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Pan Wojciech Ogłuszka przedstawił swój program działania.

- Komisja zapoznała się i omówiła program nowej strategii mieszkaniowej w Giżycku

   Na wniosek Komisji w dniu 31 października 2012 roku dziesięciu Radnych pojechało na teren budowy Zakładu Zagospodarowania Nieczystości i Stałych w Spytkowie, gdzie zlustrowano plac budowy i na spotkaniu z budowniczymi oraz przyszła kadra zakładu zapoznano się z problemami, trudnościami i postępami na budowie.

   Komisja kontynuowała rozwiązanie problemów parkingu przy ulicy Olsztyńskiej,  Warszawskiej oraz sprawę Pana S. ( dostęp do posesji ) przy ulicy Dąbrowskiego z 2012 roku.

   Komisja zajmuje się sprawą Państwa E.I.D.

   W okresie sprawozdawczym Komisja Mienia Miejskiego w Giżycku skierowała do Burmistrza Miasta osiem pism, wniosków i zaproszeń .

   Nie zrealizowano tematu z planu pracy ( stan obiektów użytecznościpublicznej) który Komisja przyjmie do planu pracy w 2013 roku.

 

    Przewodniczący Komisji Mienia

                                      Andrzej Szocik

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Mienia Miejskiego 2010 - 2014
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1498
08 lutego 2013 09:54 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.