Plan pracy i sprawozdania

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU VI KADENCJI NA ROK 2012

Uchwała Nr XVII/2/2012
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 stycznia 2011r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

 

Na podstawie § 16 ust 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska      

 

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na rok 2012

Lp.

Temat

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Zarządzanie Twierdzą Boyen.

kwiecień

Przewodnicząca Rady Miejskiej

2.

Przygotowanie miasta do sezonu letniego.

maj

Komisja Spraw Społecznych

3.

Analiza wykonania budżetu za rok 2011.

 

czerwiec

Komisja Finansów

i Gospodarki

4.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

wrzesień

Komisja Finansów

i Gospodarki

5.

Analiza realizacji obowiązków miasta wynikających z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście.

październik

Komisja Mienia Miejskiego

6.

Podsumowanie realizacji strategii rozwoju sportu w mieście.

listopad

Komisja Spraw Społecznych

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2012
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2012 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1539
31 stycznia 2012 12:03 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2012 12:02 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 stycznia 2012 12:01 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.