Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

 

 

L.p

Temat

Termin

Uwagi

1

Analiza realizacji obowiązków miasta wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście

 Styczeń, Luty

 

2

Stan drzewostanu i zieleni w mieście

 Marzec, Kwiecień

 

3

Ruch drogowy w mieście

analiza stanu technicznego dróg, ulic, mostów w mieście

 Maj, Czerwiec

 

4

Funkcjonowanie cmentarzy miejskich

 Sierpień

 

5

Budownictwo komunalne

 Wrzesień, Październik

 

6

Stan obiektów użyteczności publicznej (pływalnia,lodowisko, ekomarina)

 Listopad, Grudzień

 

 

 

Przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego
/-/

Andrzej Szocik

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2012
Dokument wytworzony przez: Komisja Mienia Miejskiego 2010 - 2014
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2012 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1523
01 lutego 2012 14:35 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 lutego 2012 14:35 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 lutego 2012 14:34 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.