Uchwały Rady

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku z dnia 18 grudnia 2014 r.

 Uchwała Nr III/19/2014

                                                          Rady Miejskiej w Giżycku

                                                        z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r. poz.1118)

Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

                                                                     § 1.

Uchwala się „Roczny Program Współpracy Miasta Giżycka z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                     § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

                                                                    § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

              Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2015 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1970
09 stycznia 2015 09:00 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_19.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 08:57 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 08:57 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)