Uchwały Rady

Uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała  Nr   III/18/2014

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia 18 grudnia  2014  roku

 

 

w  sprawie:  ustalenia  wykazu  wydatków   niewygasających  z  końcem  roku  2014

 

 

                            Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5   ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2010  roku  o finansach  publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala  się  wykaz  wydatków  budżetowych, które  nie  wygasają  z  końcem  roku  2014  do  realizacji  w  roku  2015  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  publikacji.

                                                             Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2015 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 861
09 stycznia 2015 08:50 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_iii182014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 08:37 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)