Uchwały Rady

Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/20/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z  dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

 

w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego  z realizacją zadań gminy.

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 32, poz. 191 ze zmianami) Rada Miejska Giżycka uchwala, co następuje:

 

 

§1. Wnioskuje się o przejęcie 835/1000 części nieruchomości zabudowanej położonej  w Giżycku przy ul. Słowiańskiej 17 składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 893 (obręb 02 miasta Giżycka) o powierzchni 0,0968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00006569/3.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

              Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2015 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 950
09 stycznia 2015 09:05 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_20_mapka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 09:04 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)