Uchwały Rady

Uchwała nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/15/2014 traci moc na podstawie Uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 listopada 2018 r.


Uchwała Nr III/15/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2013r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 8 ust.2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. – Dz. U. z 2014r. Nr 1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych                   (t.j. – Dz.U. z 2013r. Nr 1050 ze zm.)  Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Giżycka – Panu Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi w następującej wysokości:

1)  wynagrodzenie zasadnicze - 6 000 zł,

2)  dodatek funkcyjny -  2 000 zł,

3)  dodatek specjalny - 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2.  Ponadto Burmistrzowi  zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 08.12.2014 r.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ryszard Błoszko Przewodniczący Rady Miejskiej.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1061
29 listopada 2018 13:47 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2018 13:46 (Krystyna Gruszecka-Rosłoń) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:59 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)