Uchwały Rady

Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr  III/16/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia  18 grudnia 2014 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na  lata  2014 - 2021.

 

Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku              o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885, z późn.zmianami), art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z2013r.,poz.594 z późn.zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014 - 2021 uchwalonej uchwałą  Nr XXXIX/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji.

 

                                                                                             

 

 

         

 

                                                                                                            Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 792
08 stycznia 2015 15:21 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_iii162014_wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 15:21 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_iii162014_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 15:20 (Krystyna Gruszecka) - Usunięcie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_iii162014_wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)