Uchwały Rady

Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała  nr III/14/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

 

            Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko w Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku wyznacza się Halinę Sarul.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

              Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ryszard Błoszko Przewodniczący Rady Miejskiej.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 889
09 stycznia 2015 09:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:50 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:50 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)