Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/82/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała  nr XXVIII/82/2012

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie  zbycia nieruchomości.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

                                               

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem i w granicach opisanych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku, przyjętego uchwałą nr XVIII/8/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r.

                                           

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Małgorzata Czopińska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1245
27 grudnia 2012 12:17 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.