Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/83/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 20 grudnia 2012r.

 

Uchwała  nr XXVIII/83/2012

 

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

 

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

 

 

 

 

w sprawie  zbycia nieruchomości.

 

 

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

                                                  

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem i w granicach opisanych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1-go Maja, 3-go Maja i Sikorskiego w Giżycku, przyjętego uchwałą nr XV/107/11  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 r.

 

                                          

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

 

 

Małgorzata Czopińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1214
27 grudnia 2012 12:22 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
27 grudnia 2012 12:21 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
27 grudnia 2012 12:19 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.