Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/79/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

 

                                                                                                         

Uchwała  Nr XXVIII/79/2012

Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia 20 grudnia  2012  roku

 

 

w  sprawie:  ustalenia  wykazu  wydatków   niewygasających  z  końcem  roku  2012.

 

                            Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5   ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2010  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2009 r , Nr 157, poz.1240,  z późn.zm)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala  się  wykaz  wydatków  budżetowych, które  nie  wygasają  z  końcem  roku  2012 do  realizacji  w  roku  2013  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  publikacji.

     


                                                                                              Przewodnicząca Rady

 

                                                                                              Małgorzata Czopińska

                          

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1335
27 grudnia 2012 12:43 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
27 grudnia 2012 11:58 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii792012_z_dnia_20122012r.doc] do dokumentu.
27 grudnia 2012 11:55 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.