Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/78/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021 z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała  Nr XXVIII/78/2012

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 20 grudnia  2012 roku

 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka  na   lata 2012 -2021.

 

Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021  uchwalonej Uchwałą nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku poprzez  zmianę Wieloletniej  Prognozy Finansowej  na  lata  2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem   nr  1.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji. 

 

                                                                                            

                                                                                  Przewodnicząca Rady

 

                                                                                  Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1240
27 grudnia 2012 11:49 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii782012_z_dnia_20122012r.doc] do dokumentu.
27 grudnia 2012 11:44 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.