Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/77/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok z dnia 20 grudnia 2012r.

                                                                                             

Uchwała  nr  XXVIII/77/2012

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 20 grudnia  2012 roku

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2012 rok.

 

                                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240)  Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2012  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr XVI/108/11  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 29 grudnia  2011 r. w sprawie uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka  na  2012  rok   poprzez:

  1. Dokonanie zmiany planu  dochodów  i  wydatków  budżetowych zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej uchwały.
  2. Wydatki majątkowe gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą: 4.563.352 zł, w tym: wydatki inwestycyjne  1.683.250  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2.

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2012 po  zmianach  wynosi:

1. Plan  dochodów budżetowych                         -   77.768.379 zł

    Plan wydatków budżetowych                          -   75.982.749 zł.

2. Nadwyżka  budżetu  miasta wynosi 1.785.630 zł i przeznacza  się  ją  na  spłatę wcześniej 

    zaciągniętych  kredytów.

  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  publikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  

  

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                Małgorzata Czopińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1210
27 grudnia 2012 11:41 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_xxviii772012_z_dn20122012r.doc] do dokumentu.
27 grudnia 2012 11:37 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii772012_z_dnia_20122012r.xls] do dokumentu.
27 grudnia 2012 11:36 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.