Zarządzenia

Zarządzenie Nr 183/2009 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2009

Zarządzenie  Nr  183/2009
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 23.02.2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na realizację zadań publicznych w roku 2009

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2009 jak następuje:

 

OPIEKA SPOŁECZNA: 40.000 zł

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

Przeciw społecznemu wykluczeniu – zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa społeczno – zawodowego

15.000

2

Caritas Diecezji Ełckiej

Usługi pielęgnacyjno – opiekuńczo – rehabilitacyjne osobom głównie starszym, niepełnosprawnym, samotnym, ubogim znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej jak również pomoc humanitarna, socjalna wyrażona w różnego rodzaju darach.

Opieka medyczna i opiekuńcza nad chorym w domu

15.000

3

Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Maksymiliana Kolbe

 

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z elementami pomocy doraźnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i pomocy osobom samotnym, starszym

3.720

4

Stowarzyszenie Bezrobotnych „JESTEŚ - MY”

„Słoneczko – czyli świetlica, ale inaczej”

6.280

 SUMA:

40.000

 

 

OCHRONA ZDROWIA: 58.500 zł

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK”

Ochrona Zdrowia- działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna.

Opieka pielęgniarska, psychologiczna, socjalna

 

17.000

2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego

25.000

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok

3.000

4

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Cykl imprez integracyjnych dla osób niewidomych i tracących wzrok

5.000

5

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

„Żyj Aktywnie” Profilaktyka Zdrowia na Rzecz osób Starszych i Niepełnosprawnych

1.500

6

Giżyckie Stowarzyszenie „AMAZONEK”

„Wybierz życie!” profilaktyka chorób nowotworowych i rehabilitacja kobiet po mastektomii

7.000

SUMA:

58.500

 

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 114.800 zł

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

 

 

1

Parafia RZYMSKOKATOLICKA Św. Brunona

Jesienne Koncerty Organowo - Kameralne

 

3.500

2

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

Projekcja francuskiego filmu o Mazurach

1.000

3

Stowarzyszenie Współpracy  Mazursko - Francuskiej

Wieczór poezji francuskiej

400

4

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

V jubileuszowy koncert piosenki francuskiej

5.500

5

W-M Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Oddział Terenowy w Giżycku

Organizacja imprez państwowych, uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych, milenium Św. Brunona, 70 rocznica wybuchu II wojny Światowej

 

2.000

6

Związek Sybiraków. Region Warmińsko - Mazurski

Organizacja dnia 17 września, oraz Dzień Sybiraka

 

2.000

7

Parafia Ewangelicko - Augsburska

Zakończenie obchodów milenijnych Św. Brunona z Querfurtu

 

7.000

8

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Letni Przegląd Zespołów i Indywidualnego Dorobku Artystycznego Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Giżycka i Sąsiednich powiatów

3.000

 

9

Polski Związek Emerytów rencistów i Inwalidów

VI-ta BIESIADA WILEŃSKA

5.000

10

Polski Związek Emerytów rencistów i Inwalidów

VII PIERNIKALIA

 

 

3.000

11

Związek Sybiraków koło w Giżycku

Współudział w organizowaniu świąt państwowych i Świąt Sybiraków

2.000

12

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania poprzez Sztukę

Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach istotnych dla miasta pod względem historycznym oraz promocyjnym

 

 

7.000

13

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

Konkurs wiedzy o dziejach Giżycka i Twierdzy Boyen

1.000

14

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

Brunon z Kwerfurtu – mnich, biskup, dyplomata, misjonarz. W tysiąclecie męczeńskiej śmierci

1.000

15

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

 

„Giżycko i okolice w fotografii Włodzimierza Puchalskiego”. W rocznice urodzin i śmierci

2.400

16

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

Feste Boyen. Pismo Towarzystwa Miłośników twierdzy Boyen nr 12

500

17

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

 

Masovia nr 12/2009. Pismo poświęcone dziejom Mazur

4.000

18

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Giżycko

 

XIV Giżyckie Marcowanie

 

 

1.500

19

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Giżycko

 

Żniwa Wiary – Misja 2009

 

 

9.000

20

Giżycki Klub Motocyklowy V – BOYEN

 

Organizacja Parady Motocyklowej Ulicami Miasta Giżycka w Ramach Obchodów Millenium śmierci Św. Brunona

10.000

21

Giżyckie Stowarzyszenie Młodzieży „Giżycko.ORG”

Kino Cooltura

 

 

7.500

22

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „MAZURSKA CHATA”

 

Obchody 28 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

 

 

2.000

23

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

 

XIII Dni Kultury Ukraińskiej

9.000

24

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

 

IX Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej

10.000

25

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA MAZURSKA”

 

 

Spotkanie z kulturą w „Małej galerii”

3.000

26

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA MAZURSKA”

 

Wystawa w galerii „Stacja Giżycko” na dworcu PKP w Giżycku

11.000

27

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

 

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2009

1.500

SUMA:

114.800

 

KULTURA FIZYCZNA: 180.105 zł

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

 

1

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

Szkolenie młodzieży zaawansowanej w żeglarstwie – klasa Laser 4,7 i Laser Radial

5.000

2

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa deska UKS, Bic Techno oraz RS:X

5.000

3

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

Ogólnopolskie regaty o Puchar Mazur w kl. Optymist, Cadet, Windsurfing, Laser 4.7

4.000

4

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie dalekowschodniej sztuki walki – karate kyokushin, relaksacji i filozofii zen

8.700

5

Giżyckie Centrum Kultury

 

Szachy plażowe

1.500

6

Giżyckie Centrum Kultury

XI Międzynarodowy Turniej szachowy Juniorów o puchar „TRZECH LESZCZY”

1.500

7

Giżyckie Centrum Kultury

XI Międzynarodowy Turniej szachowy Juniorów o puchar Burmistrza miasta Giżycka

2.400

8

Społeczny Klub Sportowy SMOL-BUD

 

II-gie Giżyckie Spotkania Szachowe

 

 

1.400

9

Społeczny Klub Sportowy SMOL-BUD

 

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym

4.000

10

Międzyszkolny Klub Sportowy MEDYK przy Gimnazjum nr 2

VI wiosenne mistrzostwa Giżycka w pływaniu o Puchar Burmistrza z udziałem Miast partnerskich z okazji milenium Św. Brunona

 

4.000

11

Międzyszkolny Klub Sportowy MEDYK przy Gimnazjum nr 2

Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania na obszarze Giżycka

 

10.000

12

Międzyszkolny Klub Sportowy MEDYK przy Gimnazjum nr 2

Zawody pływackie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości

 

 

4.000

13

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „GIŻYCKO”

Organizacja VI Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej

 

 

7.500

14

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „GIŻYCKO”

Przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach II ligi państwowej w piłce ręcznej kobiet w okresie 01.01-31.12.2009

 

9.000

15

Mazurskie Centrum Żeglarstwa

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych; Śródlądowe Mistrzostwa Polski w klasie 5-0-5;

Błękitna Wstęga jeziora Niegocin w klasach Omega, Micro, Nautica 450

 

 

12.000

16

Polski Związek Wędkarski

III Międzynarodowe wędkarskie „Grand – Prix Giżycko 2009”

 

 

2.000

17

Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG”

 

Mazurska Szkoła Żeglarstwa

 

4.000

18

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

 

IX Edycja „Europejski Weekend Piłkarski” 2009

11.800

19

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

 

Piłka Nożna Moja Pasja- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie im udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych a także turniejach piłkarskich

5.000

20

Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie

 

 

III masowe Mistrzostwa Giżycka w jeździe na wrotkach

1.725

21

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko Sekcja Łyżwiarsko - Wrotkarska

Szkolenie Dzieci Młodzieży w Łyżwiarstwie Szybkim i Wrotkarstwie

4.030

22

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”

Imprezy sportowo – rekreacyjne „Gimnazjada 2009”

8.000

23

Uczniowski Klub Sportowy „RATUSZ”

 

 

Całoroczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w tenisa stołowego

6.000

24

Mazurskie Wodne Ochotnicze POGOTOWIE RATUNKOWE

 

 

Organizacja obchodów 10-lecia istnienia Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

7.000

25

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS”

 

V Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

5.200

26

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS”

 

 

VII – mazurski Wyścig kolarski MTB dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „SPORT, NATURA, ZDROWIE”

3.000

27

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

 

X Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen

2.000

28

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

 

XII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne – Giżycko 2009

5.650

29

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

 

 

VIII Szachowe Szranki w Twierdzy Boyen

400

30

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

 

Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn.: „VII Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ”

5.000

31

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

Międzynarodowy Lodowy Puchar burmistrza Miasta Giżycka Żeglarzy niepełnosprawnych w klasie MONOTYP XV”

 

2.000

32

Klub Sportowy MOSiR w Giżycku

 

 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej halowej

6.400

33

Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

 

 

Organizacja cyklu zawodów

- wyciskanie sztangi leżąc

- podciąganie na drążku

1.500

34

Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

 

 

 

Organizacja Zawodów „Najsilniejszy z Silnych”

1.200

35

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum Nr 2 w Giżycku

Regaty żeglarskie: Giżyckie Mistrzostwa  Uczniowskich Klubów Sportowych

1.700

36

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum Nr 2 w Giżycku

 

Szkolenie Młodzieży w Żeglarstwie klasa CADET

6.000

37

Klub płetwonurków PŁETWAL

 

 

XIV Międzynarodowy Spływ Twardzieli, Memoriał Andrzeja Balona Tarasewicza

4.000

38

IKS – INTEGRACJA - CONAN

Integracja sportowa dla każdego

2.500

39

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

 

Organizacja Giżyckiego Tygodnia Żeglarskiego – „II Giżyckie Regaty Kobiet”

3.000

40

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

 

Cykl imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

 

1.000

SUMA:

180.105

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.02.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2009 21:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2375
03 marca 2009 12:32 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 lutego 2009 21:27 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 lutego 2009 21:27 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.