Zarządzenia

Zarządzenie Nr 184/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 184/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 27.02.2009 r.

 

 

w sprawie przyznania stypendiów sportowych.

 

Na podstawie  § 5 pkt 4 uchwały nr VII/35/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

zarządzam co następuje:

 

          

                                                                          § 1

Na podstawie złożonego wniosku przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” przyznaję stypendium zawodnikowi Bartłomiejowi Kubkowskiemu za okres od 1 lutego do 31 lipca 2009 r. w wysokości 2850 zł

                                                                          § 2

 

Jednocześnie uchyla się § 3 zarządzenia nr 168/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

                                                                            § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Jolanta Piotrowska

/-/

Burmistrz Miasta Giżycka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.02.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2009 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1720
02 marca 2009 13:31 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
02 marca 2009 13:31 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.