Zarządzenia

Zarządzenie Nr 247/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2006 w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 247/2006
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 5 października 2006

w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko.

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.
Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody następującym osobom:
Armen Aleksanyan – 500 zł - za aktywne działania na rzecz rozwoju wielokulturowego Giżycka oraz prace rzeźbiarskie promujące region.
Wojciech Marek Darski – 1000 zł - za twórczość literacką i pielęgnowanie zagadnień historii w szczególności dotyczących miasta Giżycka.
Henryk Gierwel – 1000 zł - za działalność artystyczną w dziedzinie popularyzacji muzyki, szczególnie za wspieranie swoją wiedzą muzyczną Nauczycielskiego Chóru Kameralnego.
Zenon Jodko – 1000 zł - za popularyzację muzyki akordeonowej i wychowanie wielu pokoleń muzyków oraz wieloletnią działalność w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku.
Andrzej Morawski – 1000 zł - za działalność artystyczną w dziedzinie rzeźby, rysunku i pasteli oraz za udział w wielu wystawach na terenie całego kraju.
Jerzy Piekarski – 1000 zł - za przygotowanie koncertów organowych oraz popularyzację filmu i operetki.
Jan Wiszniewski – 500 zł - za osiągnięcia w dziedzinie projektowania i wykonawstwa biżuterii artystycznej, udział w wielu wystawach w tym zagranicznych.
Maria Wiśniewska – 1000 zł - za popularyzację muzyki klasycznej i wychowanie wielu pokoleń muzyków oraz wieloletnią działalność w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku.
Antoni Wojciechowicz – 1000 zł - za twórczość literacką i pielęgnowanie zagadnień historii w szczególności dotyczących miasta Giżycka.
Leon Żur – 1000 zł - za twórczość literacką i pielęgnowanie zagadnień historii w szczególności dotyczących miasta Giżycka.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jolanta Piotrowska
/-/
Burmistrz Miasta Giżycka

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1549