Zarządzenia

Zarządzenie Nr 340/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 października 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e   N r 340/2013

B u r m i s t r z  a    M i a s t a   G i ż y c k a

z  dnia  29 października  2013  roku

 

w  sprawie:  planu  finansowego  Urzędu  Miejskiego  w  Giżycku

 

                                                                      Na  podstawie   art.249 ust. 3 i 4  ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009   roku  o  finansach  publicznych ( t.j.Dz.U. z 2013 roku,poz.885) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam  plan  finansowy  dla  Urzędu  Miejskiego  w  Giżycku  na  2013 rok   stanowiący  załącznik  nr  1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu.

 

                                                                                                   

 

                                                                                     

 

                                                                                              Burmistrz  Miasta

                                                                                             Jolanta  Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Ciechanowicz
Ilość wyświetleń: 999
30 października 2013 11:22 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie załącznika [zbm__plan_finansowy_um_2013_rok_340.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2013 11:20 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)