Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy

Zadania referatu

Referat Budżetowy realizuje następujące zadania:

1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta,
2. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Miasta,
3. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
5. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
6. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz dokonywanie analizy realizacji kosztów i dochodów, wynikających z gospodarowania mieniem komunalnym,
7. Prowadzenie operacji finansowych zadań zleconych przez administrację rządową i ewidencji z tym związanej,
8. Rozliczanie środków finansowych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz współpraca przy sprawozdawczości,
9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
10. Rozliczanie inwentaryzacji,
11. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
12. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
13. Prowadzenie spraw płacowych.


źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r.

Dokumenty

Pomoc publiczna

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 7376
02 października 2020 14:54 (Barbara Chalecka-Łukaszewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
12 marca 2009 13:42 (Małgorzata Kuncer) - Zmiana danych jednostki.
12 marca 2009 11:53 (Małgorzata Kuncer) - Aktualizacja danych jednostki.