Dzierżawa/najem nieruchomości (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 97/2020 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (w podpiwniczeniu budynku)

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 97 z dnia 9 września 2020 r. - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (w podpiwniczeniu budynku) Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospoda

Obwieszczenie nr 96/2020 - dzierżawa budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 96 z dnia 9 września 2020r. dzierżawa budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja.

Obwieszczenie nr 95/2020 - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Mickiewicza 37

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 95 z dnia 9 września 2020 r. NAJEM GARAŻU

OGŁOSZENIE o dzierżawie terenów - sezonowe stoiska handlowe

Gmina Miejska Giżycko informuje o możliwości dzierżawy terenów, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe, położonych przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej, stanowiących: część działek o nr ewid. 594/6 (KW OL1G/00013206/3) oraz 584 (KW OL1G/00023592/8), wydzielonych zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,...

Obwieszczenie nr 64/2020 II przetarg dzierżawa sezon 2020

OGŁOSZENIE NR 64/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza II ustny, nieograniczony przetarg

Obwieszczenie nr 49/1/2020 zmieniające obwieszczenie 49/2020

OGŁOSZENIE NR 49/1/2020 z dnia 11 maja 2020 r. W Ogłoszeniu nr 49/2020 z dnia 7 maja 2020 r. dokonuje się następujących zmian: Zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 2. Rodzaj umowy a) umowa dzierżawy

Obwieszczenie nr 34/2020 - informacja o odwołaniu przetargu

OBWIESZCZENIE nr 34/2020 Na podstawie art. 38 u