Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół nr 6/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku 16.10.2018 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia KR: https://www.youtube.com/watch?v=9OnPnyaku18