Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji (2019)

Wybierz rok

Protokól nr 13/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.11.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia KSS: https://www.youtube.com/watch?v=MNLmD3YoZpE

Protokół nr 14/19 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku 25.11.2019 r.

Nagranie z posiedzenia KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=rGXMgCFezI4

Protokół nr 7/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 07.11.2019 r.

Nagranie z przebiegi posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=f9D-6p1QFMs

Protokół nr 9/18 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku 21.10.2019 r. Giżycki Budżet Obywatelski)

Nagranie przebiegu posioedzenia: http://www.gizycko.tv/posiedzenie-komisji-doraznej-21-10-2019-r/

Protokół nr 6/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30.09.2019 r. (Wspólne posiedzenie z Komisją Finansów i Gospodarki).

Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji: http://www.gizycko.tv/posiedzenie-komisji-finansow-i-gospodarki-oraz-komisji-rewizyjnej-30-09-2019r/