Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.03.2019 r.

Nagranie z przebiegu posiedzenia KSS: https://www.youtube.com/watch?v=17eAYFF2yWI

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.02.2019 r.(Wspólne posiedzenie z KFiG).

Nagranie z przebiegu posiedzenia KSS (wspólne posiedzenie z KFiG): https://www.youtube.com/watch?v=SwoT6rcdAGI

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.02.2019 r. (Wspólne posiedzenie z KSS)

Nagranie z przebiegu posiedzenia KFiG (wspólne posiedzenie z KSS): https://www.youtube.com/watch?v=SwoT6rcdAGI

Protokół nr 4/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 07.03.2019 r.

Nagranie z przebieguposiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=ecKeEsdklFg

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.01.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=g-HYaLXI8wE

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21.01.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=rPSp5i088Hs

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12.02.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia KR: https://www.youtube.com/watch?v=HQMR9OtZuSI