Aktualności

Wybierz rok

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym z powodu awarii systemu Świadczeń Rodzinnych w MOPS Giżycko omyłkowo zostały wysłane SMS i E_maile informujące o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Uprzejmie prosimy o zignorowanie tej wiadamości. Świadczenie "Dobry Start" przyznawane jest tylko i wyłącznie raz w roku szkolnym w okresie od lipca do listopada danego roku. ...

ZMIANA MIEJSCA GOTÓWKOWYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU INFORMUJE, ŻE OD STYCZNIA 2017r. GOTÓWKOWE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPEKUŃCZYCH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W PLACÓWKACH BANKU PEKAO S.A PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 ORAZ UL. OLSZTYŃSKIEJ 15A.

OD 1 KWIETNIA 2016 W MOPS GIŻYCKO RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dn. 17 lutego 2016r. poz.195. Wnioski przyjmowane będą w MOPS Giżycko (wejście od ulicy Wodociągowej) od dnia 1 kwietnia 2016r.