Konkursy na stanowisko

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU /zgłoszenia do 30.07.2020r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje kandydata na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - prowadzenie pracy socjalnej i jej dokumentowanie, - przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane osoby: 1. Pani Brygida Sokołowska, zamieszkała w Sulimach koło Giżycka, 2. Pani Marlena Ulążka, zamieszkała w Pozezdrzu. Uzasadnienie wyboru. Wybrane kandydatki posiadają wykształcenie wyższe. Wykazały się wiedzą i

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU / do 9.03.2017r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje 2 kandydatów na pracowników samorządowych na wolne stanowiska pomocnicze - pracownik socjalny. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - prowadzenie pracy socjalnej i jej dokumentowanie, - przeprowadzanie rodzinnych wywiadów...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKA URZĘDNICZE ( 2 etaty ) – REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane: 1. Pani Wioleta Popielas, 2. Pani Izabela Traczuk, zamieszkałe w Giżycku. Uzasadnienie wyboru. Wybrane kandydatki posiadają wykształcenie wyższe. Wykazały się wiedzą i doświadczeniem oraz posiadają p

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zakres podstawowych zadań: Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Wymagania warunkujące...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS. KADROWYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marta Miałan – Wąsowicz zamieszkała w Giżycku. Uzasadnienie wyboru. Wybrana kandydatka posiada wykształcenie wyższe. Wykazała się wiedzą i doświadczeniem oraz posiada predyspozycje na w/w stanowisko.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU - REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych Warunki pracy na stanowisku: Wymiar etatu – 2, zatrudnienie na czas nieokreśl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. KADROWYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadrowych i obsługi sekretariatu. Warunki pracy na stanowisku: Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone jedną lub dwiema umowami na czas określony). W przypadku...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOCNICZE - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została wybrana Pani Monika Lisowska zamieszkała w Giżycku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka Pani Monika Lisowska spełnia najlepiej wymagania podane w zawiadomieniu o naborze.  ...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU / do 23.03.2016r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje 1 kandydata na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - prowadzenie pracy socjalnej i jej dokumentowanie, - przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych...