Przetargi

MOSiR - konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych.

KONKURS OFERT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych zlokalizowanych na Stadionie Miejskim w Giżycku ul. Moniuszki 5 (załącznik nr 1) w okresie: od 01.05.2017 r.  do 31.08.2018 r.

  1. Wydzierżawiający oświadcza ,że  w 2017 r. na terenie przyległym do przedmiotu dzierżawy będą trwały prace związane z przebudową bieżni i oświetlenia na stadionie.

Zastrzega się, że Dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR jakichkolwiek roszczeń              z tego tytułu.

 

  1. Dzierżawca będzie zobowiązany:

 

  • zawrzeć umowę z PWIK sp. z o.o. w Giżycku na dostawę wody
  • złożyć deklarację do MZMGO w Giżycku o wysokości opłat za usuwanie odpadów  komunalnych i wnosić te opłaty
  • uiszczać dla wydzierżawiającego należności za energię elektryczną na podstawie wskazań podlicznika.
  • ustawić na dzierżawionym terenie co najmniej jedną przenośną toaletę i posiadać umowę   

na jej systematyczne opróżnianie.

 

  1. Dzierżawca przed rozpoczęciem każdego sezonu dokona renowacji kortów sprzętem specjalistycznym oraz uzupełni korty mączką /minimum 1 tona mączki na kort/. Dzierżawca na żądanie przedstawiciela MOSiR ma obowiązek przedstawienia do wglądu faktur zakupu.
  2. Dzierżawca zobowiązuje się do oświetlenia minimum dwóch kortów w celu przeprowadzenia nocnych turniejów.

 

  1. Dzierżawca ma bezwzględny zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniu zewnętrznym przylegającym do ul. Obwodowej.

 

  1. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena netto za przedmiot dzierżawy, przy czym minimalna oferta wynosi 6 000,00 zł. netto  za cały okres dzierżawy.

Czynsz dzierżawy będzie płatny w dwóch równych ratach (przy czym zgodnie                         z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.- zostanie doliczony podatek VAT);      

I  rata – płatna do dnia 01.04.2017 r.

II rata – płatna do dnia 01.04.2018 r.

 

6.  W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów,  

     ogłaszającemu konkurs ofert przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 

7.  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Konkurs ofert na dzierżawę kortów  

      tenisowych” należy składać w siedzibie MOSiR w Giżycku ul. Moniuszki 5 w terminie

      do 02.01.2017 r. do godz. 10.00.

 

8.  MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

      9.  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze MOSiR lub pod nr tel. 087 429 27 53.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2016
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2016 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 1044
02 stycznia 2017 15:03 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_kortach.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 14:19 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [korty_mapa.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 14:18 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)