Przetargi

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego na sporządzanie opinii dotyczących stanu sanitarno-technicznego wytypowanych drzew na terenie miasta Giżycka /do 23.05.2012 godz. 10.00/

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko    

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny

w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 

Sporządzanie opinii dotyczących stanu sanitarno-technicznego

wytypowanych drzew na terenie miasta Giżycka

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

77211300-5 – usługi selekcji drzew

 

Zakres zamówienia obejmuje :

 1. Wykonywanie opinii na temat określonej ilości drzew w przedziałach:
 • 1-2 sztuk drzew,
 • 3-5 sztuk drzew,
 • 6-10 sztuk drzew,
 • 11-20 sztuk drzew,
 • 21-30 sztuk drzew,
 • 31-50 sztuk drzew,
 • powyżej 50 sztuk drzew.
 • cięcia pielęgnacyjne: sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące, odmładzające,
 • cięcia techniczne: wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w energetyce i telekomunikacji, w  budownictwie, bądź dla uzyskania form sztucznych,
 • leczenie uszkodzeń: ran spowodowanych cięciami, odarć, obić kory, oparzeń słonecznych, ogniowych, piorunowych, przemarznięć oraz ubytków wgłębnych otwartych i ubytków wgłębnych zamkniętych,
 • zabiegi w strefie korzeniowej: nawożenie, napowietrzanie, obniżanie poziomu gruntu, podwyższanie poziomu gruntu.
 1. Określenie gatunków drzew objętych opracowaniem oraz wieku, wysokości i obwodu drzewa na wysokości 130 cm od poziomu gruntu.
 2. Określenie stanu sanitarno – technicznego drzew.
 3. Określenie (jeśli drzewo nie zostało wytypowane do usunięcia lub wytypowane do przesadzenia) zalecanych zabiegów na 2 przyszłe sezony:
 1. Zalecenia (jeśli istnieje taka konieczność) zamocowania wzmocnień mechanicznych: podpory, odciągi, wiązania elastyczne, wiązania sztywne, podwieszenia.
 2. Określenie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, o których mówi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 – jednolity tekst ze zmianami) oraz ewentualny sposób postępowania z egzemplarzami, na których występują.
 3. Sposób postępowania w przypadku występowania szkodników.
 4. Sporządzenie opinii w wersji papierowej oraz elektronicznej, wraz z załączeniem zdjęć  opisywanych egzemplarzy oraz podkładu geodezyjnego z zaznaczonymi egzemplarzami przeznaczonymi do usunięcia.

 Bezwzględnie wymagany termin wykonania do 31.05.2013 r.

 Termin składania ofert upływa 23.05.2012 r. o godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 110 w dniu  23.05.2012 r. o godz. 1010.

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Stankiewicz  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel.  87 7324131.

 Zawartość oferty:

–        oferta cenowa,

–        wzór umowy,

–        kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji umowy wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 lub pobrać ze strony interentowej www.bip.gizycko.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Oliwia Brzozowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2012 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1626
16 maja 2012 08:00 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa_2011_12.doc] do dokumentu.
16 maja 2012 07:59 (Dominika Piotrowska) - Usunięcie załącznika [dok_przetargowa_2011__12.doc] z dokumentu.
16 maja 2012 07:59 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [dok_przetargowa_2011__12.doc] do dokumentu.