Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 111/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE  NR  111/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości o powierzchni około 1 ha, wydzielona z działki o nr ewid. 535/2 o powierzchni 4,6425 ha, położona w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Nadbrzeżnej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna nr 535/2, położona w obrębie nr 1 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00026019/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: organizacja i funkcjonowanie lunaparku.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową,

Stawka czynszu dzierżawy: zgodnie z umową

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony na okres 15 lat na rzecz wnioskodawcy.

 

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 21.10.2020 r. (włącznie).
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  798-619-484.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Antoniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2020 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Antoniak
Ilość wyświetleń: 44
30 września 2020 15:16 (Ewelina Antoniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)