Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 105/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 OBWIESZCZENIE NR 105/2020

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 
 1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości położonej przy ul. Suwalskiej
 w Giżycku wydzielonej z działki o nr geod. 1387 (ob. 2 Giżycko) o powierzchni 0,0497 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 1387 położona w obrębie 02 miasta Giżycko posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00011210/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości i jej przeznaczeniem.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 355/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz wnioskodawcy.

 

 Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można składać
    w okresie wywieszenia wykazu tj. do dnia 12.10.2020 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1, nieruchomości zostaną oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 215, tel. 798 613 151.

 

Giżycko, dnia 21.09.2020  r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Jurga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Jurga
Ilość wyświetleń: 42
21 września 2020 09:35 (Joanna Jurga) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)