Plan Gospodarki Odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku - Plan Gospodarki Odpadami

Uchwała nr XXVI/109/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 roku Nr 142, p