Konkursy na stanowisko

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM / do dnia 17 stycznia 2011 r./

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług

w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie:

  

1) KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz  w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu

 

2) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla  rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów:

- profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną

 

3) KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE – dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym oraz ich rodzin

 

4) PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców. 

 

Powyższe zadania będą realizowane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku w terminie od stycznia 2011 r.  do końca grudnia 2011 r., nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy, w wymiarze:

1  godziny tygodniowo w zakresie pomocy prawnej, 2 godzin tygodniowo w zakresie poradnictwa psychologicznego i poradnictwa pedagogicznego oraz 4-5 godz. tygodniowo w zakresie konsultacji terapeutycznych. Z realizatorami usług będzie zawarta umowa zlecenie, dopuszcza się możliwość umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Realizatorzy usług powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, odpowiednio:

 

1)      wykształcenie prawnicze

2)      wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, mile widziany seksuolog

3)      tytuł instruktora uzależnień

4)      wykształcenie pedagogiczne i socjoterapeutyczne.

 

Kryteria wyboru ofert: stawka za godzinę usługi brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT) oraz kwalifikacje oferenta.

 

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r.

 

 

Giżycko, 2011-01-03                                                                Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień

                                                                                                              i Integracji Społecznej

 

                                                                                                                  Ewa Ostrowska

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3 stycznia 2011
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2011 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2403
03 stycznia 2011 11:45 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
03 stycznia 2011 11:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
03 stycznia 2011 11:44 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.