Plan pracy i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku za 2012 rok.

Sprawozdanie z działalności  Komisji Finansów i Gospodarki

przy Radzie Miejskiej Giżycka, za rok 2012.

W roku 2012  w skład Komisji wchodzili następujący radni :

Mirosław Boć – przewodniczący
Sylwia Żarnoch- Wasilewska  - wiceprzewodnicząca

Genowefa Kiezik – członek

Jadwiga Mistera – członek

Mirosław Gostomski – członek
Jerzy Kiczyński – członek
Piotr Trejnis – członek

 W roku 2012 Komisja obradowała 12 razy, zgodnie z przyjętym planem.  Przeważająca liczba posiedzeń Komisji dotyczyła punktu 6 planu pracy tj. bieżącej działalności, w szczególności zaś:
a)  omawiano projekty uchwał na kolejne sesje Rady Miejskiej,

b)  rozpatrywano pisma i  wnioski  skierowane do Rady Miejskiej przez
     mieszkańców Giżycka.

 W czerwcu Komisja, na dwóch oddzielnych posiedzeniach, rozpatrywała niżej wymienione tematy ujęte w planie pracy, czyli:  

a)      dokonano analizy wykonania budżetu za 2011 rok,

b)      na wspólnym posiedzeniu z Komisją Spraw Społecznych, dokonano analizy zatrudnienia i bezrobocia w naszym mieście.

 We  wrześniu  zanalizowano wykonanie budżetu miasta za  I półrocze 2012 roku. 
 W wyniku tego posiedzenia nie stwierdzono żadnych uchybień.

W październiku radni wchodzący w skład Komisji spotkali się, aby zgodnie
 z dyrektywami uchwały dotyczącej procedury uchwalania budżetu miasta  na rok następny, aby sformułować wnioski do budżetu na 2013 rok. W wyniku tego spotkania przedstawiono p. Burmistrz wnioski o następującej treści:

Zabezpieczyć środki na realizację następujących inwestycji i przedsięwzięć w roku 2013:

a)      Wyremontowanie nawierzchni ulicy Wiejskiej i Rolniczej.

b)      Budowę brakujących wiat przystankowych w naszym mieście.

c)      Utwardzenie alejek na cmentarzach miejskich.

d)      Oświetlenie alejek cmentarzy.

e)      Wyrównanie drogi dojazdowej do cmentarza nowego.

f)        Przełożenie kostki na chodniku pomiędzy mostami na ulicy Obwodowej i Alei Wojska Polskiego.

g)      Ułożenie chodników na ulicy Kajki.

h)      Ułożenie chodników i utwardzenie odcinka ulicy Łuczańskiej, od strony Alei Wojska Polskiego do kładki dla pieszych nad kanałem.

i) Budowę parkingu przy ulicy Smętka 12

j)        Zakup zestawów do sprzątania psich nieczystości dla płacących podatki od psa.

k)      Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat sprzątania nieczystości
po czworonogach ( przedszkola, szkoły, lokalne media).

l) Uhonorowanie zasłużonych honorowych dawców krwi w naszym mieście.

m)    Wyremontowanie podwórek w centrum miasta np. przy ulicy Mickiewicza, Kętrzyńskiego.

n)      Wykonanie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów  Westerplatte i Warszawskiej – naprzeciw Gimnazjum nr 2.

o)      Poprawę nawierzchni chodnika przy ulicy Traugutta.

p)      Wprowadzenie monitoringu oraz modernizację placu zabaw przy ulicy  Mickiewicza.

q)      Wyremontowanie  nawierzchni placu Piłsudskiego.

r)       Wyremontowanie łazienek w przedszkolu Nr 4.

s)       Realizację inwestycji przejścia dla pieszych kat. E przy ulicy Wyzwolenia.

t)        Naprawę chodnika przy ulicy Gdańskiej od strony parku.

u)      Wyrównanie powierzchni przy ulicy Kolejowej , pomiędzy kładką, a ulica Wyzwolenia.

v)      Ogrodzenie terenu Ekomariny.

w)    Zatrudnienie woźnego w Gimnazjum nr 1.

 Plan pracy na rok 2012 został zrealizowany zgodnie z założeniami.

   Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki

Mirosław Boć

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Finansów i Gospodarki 2010 - 2014
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1576
28 stycznia 2014 13:28 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2013 10:05 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.