Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady na 2013 rok.

Uchwała nr XXIX/1/13

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 29 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

 

            Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku  z § 82  Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady

 

                                                                                  Małgorzata Czopińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2013r.
Dokument wytworzony przez: Komisja Rewizyjna 2010 - 2014
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1240
07 lutego 2013 14:18 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [plan_pracy_komisji_rewizyjnej_na_2013_rok.doc] do dokumentu.
07 lutego 2013 14:14 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.