Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku VI kadencji na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/2/13

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 29 stycznia 2013r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

 

 

            Na podstawie § 16 ust 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                             Przewodnicząca Rady

 

                                                                                        Małgorzata Czopińska       

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2013 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1353
07 lutego 2013 14:09 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [plan_pracy_rady_miejskiej_na_2013_rok.doc] do dokumentu.
07 lutego 2013 14:07 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.