Plan pracy i sprawozdania (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2011

Plan Pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2011 Lp

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2011

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2011 Lp. Działanie T

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2011

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej na rok 2011 Temat posiedzenia Termin realizacji Uwagi Analiza stanu oś

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Uchwała nr VI/8/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU VI KADENCJI NA ROK 2011

Uchwała Nr VI/9/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

Porządek obrad VI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 20 stycznia 2011 roku o godz. 16.00

BR.0052/6/11 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 stycznia 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: