Zarządzenia

Zarządzenie Nr 180/2009 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w mieście w 2009 roku

Zarządzenie nr  180/2009

Burmistrza  Giżycka

z dnia 18 lutego 2009 r.

 

w sprawie realizacji zadań obronnych w mieście w 2009 roku.

 

 

 

 

   Na podstawie  Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 322 z dnia 8 grudnia 2008r., zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam Plan zamierzeń obronnych miasta Giżycka, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, Wytyczne do szkolenia obronnego realizowanego w 2009 roku przez Burmistrza Miasta Giżycko oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na terenie miasta Giżycko, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia oraz plan szkolenia obronnego na rok 2009, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2009
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obrony cywilnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Pietkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2009 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1622
24 lutego 2009 12:25 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
24 lutego 2009 12:25 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.