Zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 493/2014 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie powierzenia obiektu w postaci niewyodrębnionych pomieszczeń użytkowych o łącznejpowierzchni 317,10 m2 znajdujących się w budynku przy ul. Gdańskiej 11 do zarządzania Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka

nr 493/2014

z dnia  07.11.2014 r.

 

 

w sprawie powierzenia obiektu w postaci niewyodrębnionych pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 317,10 m2 znajdujących się w budynku przy ul. Gdańskiej 11 do zarządzania Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

      

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

Powierzam Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku do zarządzania obiekt w postaci niewyodrębnionych pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 317,10 m2 znajdujących się w budynku przy ul. Gdańskiej 11 w Giżycku.

 

§2

Warunki określające zasady zarządzania obiektem zostaną sformułowane i przekazane Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w formie pisemnej.

 

§3

Przekazanie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku obiektu, o którym mowa w §1 do zarządzania nastąpi na podstawie protokołu w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Mienia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

             / - /

     Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 953
13 listopada 2014 11:30 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)