Zarządzenia

Zarządzenie nr 471/2014 z dnia 10.09.2014r. Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie przeprowadzenia na wniosek mieszkańców miasta Giżycka konsultacji społecznych na temat: „Rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Giżycka”.

Zarządzenie nr 471/2014

z dnia 10.09.2014r.

Burmistrza Miasta Giżycka

 

 

                Na podstawie §3 ust. 1 lit. B i ust. 5 oraz §4 uchwały nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2014r. poz. 2751) zarządzam, co następuje:

 

§1. Przeprowadzić na wniosek mieszkańców miasta Giżycka konsultacje społeczne na temat: „Rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Giżycka”.

 

§2. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

a)      badanie opinii publicznej poprzez umieszczenie projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej (części miejskiej – Giżycka) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku: www.gizycko.pl – Platforma Konsultacji Społecznych w okresie od: 15.09.2014r.  do 28.09.2014r.;

b)      otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku  dnia 29 września 2014r., godz. 17.00.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/ - / Jolanta Piotrowska

         Burmistrz Miasta

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkladiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2014 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1190
11 września 2014 09:49 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)