Zarządzenia

Zarządzenie 425/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 425/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 22.05.2014r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w II konkursie  roku 2014 jak następuje:

 

OPIEKA SPOŁECZNA (10.000)

1

Stowarzyszenie na Rzecz    Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”

Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

5000

2

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

5000

 

OCHRONA ZDROWIA (20.000)

1

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich   Rodzin  i Przyjaciół „Tulipany”

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie   realizowane przez pedagoga specjalnego.

 

1000

2

Stowarzyszenie na Rzecz    Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i   Stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób   kardiologicznych i onkologicznych.

10.000

3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem   Umysłowym

Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na   terenie Giżycka.

4800

4

Stowarzyszenie na    Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole   Szkół nr 1 w Giżycku

Żyję wśród innych – nie obok nich!

2700

5

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o   Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Dogoterapia „Nie tylko głaskanie” Terapia dzieci z   udziałem psa.

1500

 

KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO  (40.000zł):

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Przyznana kwota

 1

Stowarzyszenie Bezrobotnych „Jesteś-my”

Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta.   Wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej. Wspieranie   inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej.

1000

 2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd   Rejonowy w Giżycku

Noc Świętojańska.

2310

 3

Fundacja Teatr Iota

Scena słowna etap I i II

2000

 4

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki

Cykl koncertów absolwentów giżyckiej Państwowej Szkoły   Muzycznej I stopnia.

3000

 5

Fundacja Centrum    Informacji Kulturalnej

Organizacja XIII edycji Mazurskiego Hip Hop Festiwal.

10.000

 6

Klub Hodowców Gołębi Rasowych

Wystawa Gołębi Rasowych

2000

 7

Związek Ukraińców w Polsce Odział Mazurski

XIV Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 2014.

8000

 8

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

XVIII Dni Kultury Ukraińskiej.

8000

 9

Fabryka Aktywności Młodych

Giżycko Fabryką Dobra

290

 10

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Wizualizacja wystawy „Bakista wspomnień o rozwoju   żeglarstwa regatowego nad Niegocinem – udostępnienie ekspozycji w internecie   w wersji multimedialnej.

2000

 11

Związek Sybiraków Koło w Giżycku

Obchody 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej

1400

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

      § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Zastępca Burmistrz Miasta Giżycka

                            /-/

             Paweł Czacharowski

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.05.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2014 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1732
22 maja 2014 08:04 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)